İletişim Becerisi

Hayatta başarılı olmanın ve amaçlarımıza ulaşmanın temel faktörlerinden biri iletişimdir. İletişim kendimize ve diğer insanlara sevgiyle ulaşmanın biricik yoludur. İletişim, aslında yaşamın tümüdür. Sağlıklı bir iletişim kurmak, içten ve açık olmayı gerektirir.

İletişim kurma, konuşma ile başlayan ikna etme, öğretme ve tartışma gibi etkinliklerle devam eden bir süreçtir. İletişim tekniklerini öğrenmeden önce düşüncelerimizi ve kendimizi ifade etmek birinci sırada gelir.

İletişimin başarısı karşı tarafa gönderdiğimiz sözel ve duygusal mesajların samimi, inanılır ve güvenilir olarak algılanmasına bağlıdır. Düşüncelerimizin açık ve anlaşılır olarak ifade edilmesi ve içtenlik duygusunun aktarılması iletişimin sağlıklı yürümesinde olmazsa olmaz etmenlerdir.

İletişimde konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. İletişim bir paylaşımdır.

İnsanlarla etkili iletişim onlara isimleriyle hitap etmeyle başlar. Etkileşimde bulunduğumuz kişinin mesleği, ailevi durumu, ilgi alanları, doğum yeri, yaşı gibi temel nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmamız iletişimin başarısını arttırıcı unsurlardır.

Karşıdaki kişiyle gerçekten ilgilendiğimizi gösteren içtenlik, dostluk ve dürüstlük etkileyici olur. Konuşmamızda karşılıklı anlama, anlaşılma sağlanmadan direk ''hayır'' sözcüğünden mümkün olduğunca kaçınmalı, kişinin düşünce, inanç ve görüşlerine saygı göstermeliyiz. Kesinlikle yargılayıcı davranılmamalıdır.

Empati yaparak, kendinizi karşıdakinin yerine koyarak düşünmeyi öğrenmek iletişim becerisinin özüdür. Yeri geldiğinde özür dileyebilmek, bir zafiyet, altta kalmak değildir. Yeri geldiğinde özür dilemeli, yeri geldiğinde teşekkür etmesini bilmeliyiz.

Parayla alınamayacak her şeyi, sevgi, saygı, değerbilirlik ve düzgün iletişimle elde edebilirsiniz. İnsanları sevin, herkesin değerli olduğunu bilin ve onlara değerli olduklarını hissettirin.

İlk izlenim insan ilişkilerinde önemli yer tutar. Sempatik olun ve gülümseyerek konuşun. Sabırlı olun, onu dinleyin. Dinlediğinizi göstermek için ona sorular sorun. Göz teması kurma, baş sallama gibi aktif beden dilini kullanmak karşı tarafı her zaman daha iyi hissettirir.

Siz konuşurken insanların nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de öyle davranın. Konuşmacının sözünü kesmeyin. Doğrularını onaylayın.

Kişilere mesaj verirken zorlayıcı ve kırıcı olmaktan kaçınmak iletişim başarısını arttırır. ''Niye geç kaldın?'' yerine ''geç kalınca seni merak ettim'', ''sözümü kesme'' yerine ''izin verirsen sözümü bitireyim'', ''kararın yanlış'' yerine ''sen çoğu zaman doğru kararlar verirsin ama bu kararın bana göre doğru değil'' gibi yaklaşımlar her zaman daha olumlu neticeler verir.

İletişim, iki kişiyi ilişki içine sokan, psiko-sosyal bir süreçtir. Kişinin kendi özüyle yani kendi özsaygısıyla olan iletişimi ve dış dünya ile ilgili iletişimi olmak üzere iki boyutlu bir iletişim boyutu vardır.

Sağlıklı yani açık iletişimde;

1- Kişi olduğu gibi kabul edilir. Yargılayıcı yaklaşılmaz. Kişinin korku ve kuşkuları uyarılmadan iletişim kurulur.

2- Soruna yönelik tutum alınır. Çözüm yollarını arama gayreti söz konusudur.

3- İletişim doğaldır, sinsilik ve ard niyet uyandırmaz.

4- Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerine saygı duyulur.

5- Konuştuğumuz kişi kendimiz gibi algılanır. Bundan dolayı karşılıklı saygı, sevgi ve güven söz konusudur.

Sağlıksız yani savunucu iletişimde;

1- Yargılayıcı tutum söz konusudur. İyi, kötü, ayıp, günah diye sürekli yargılanarak ve belli kalıplar empoze edilerek büyütülmüş birey, otorite karşısında savunma pozisyonuna girer.

2- Konuşanın dinleyiciyi denetleme ve belli bir yöne çekme amacı hissedilirse dinleyicinin savunuculuğu artar.

3- Dinleyici samimiyete inanmaz ve kuşkuya düşerse savunucu pozisyona geçer.

4- İki kişi konuşurken biri umursamaz bir tavır gösterirse, diğeri savunmacı tepki gösterir.

5- Bir taraf diğerine üstün olduğunu ima ederse, yine sağlıksız bir iletişim kurulur.

İnsanlarla iletişim kurarken çoğu kez olduğumuz gibi değil, onların bizi görmek istediği biçimde görünmek isteriz. Bu maskeli iletişimdir. Birçoğumuz kabul edilmek, beğenilmek arzusuyla sosyal maskelere bürünürüz. Bu şekilde savunucu iletişim bir miktar sosyal ve içbenliği korumakla birlikte, ölçüyü aşar ve süreklilik gösterirse iletişimin doğallığını bozan sağlıksız bir boyut kazanır.

Sonuçta iletişimdeki başarı iletişimin kalitesine bağlıdır ve kişilik özelliklerimiz de iletişimi yönlendirir.

İletişim becerileri, etkili iletişim yöntemlerini öğrenme, sağlıklı iletişim gibi konularda Antalya psikiyatri merkezimizin psikiyatri, psikolog ve psikolojik danışman kadrolarından psikolojik eğitim ve psikolojik danışma hizmeti alabilirsiniz.

Psikolojik Danışma Hizmetleri, Antalya psikiyatri, Antalya psikoterapi.