BİREYSEL TERAPİ

Gerçeklik Terapisi

Geleneksel psikoanalitik terapinin dezavantajlarını fark eden William Glasser, gerçeklik terapisini geliştirmiştir. Çalışmalarını kendi kurduğu Gerçeklik Terapisi Enstitüsünde yapmaktadır.

Davranışçı Terapi Nedir

Davranışçı terapi, bireylerin öğrenme yaşantılarıyla ilgili farklı bakış açılarını kapsayan çeşitli model ve tekniklerden oluşan bir psikoterapi yöntemidir.

Psikoterapi Yöntemleri

Evrenin en karmaşık yaratığı olan insanı ve insan davranışını çözmek kolay değildir. Bundan dolayı psikoloji-psikiyatri dünyasında tek bir doğru yoktur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir

Ruhsal hastalıkların tedavisinde en etkili ve en sık kullanılan terapi yöntemlerinden biri kognitif (bilişsel) davranışçı terapidir.

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş, çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır.

İçsel Gücünüzü Değerlendirin

Güç güdülerinin gücünü yok ettiğiniz ve bunların hayatınızı yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece gerçek yaratıcılığa ve yaşamdaki hedeflerinize ulaşma şansına sahip olabilirsiniz.

Grup Terapisi

Grup psikoterapisi aynı anda birden çok hastayı tedavi etmek amacını taşır. Bu amaçla destek grupları, kendine yardım grupları, kriz grupları, bilişsel-davranışsal gruplar, kişiler arası ilişkiler grupları ve çözüm yönelimli gruplar kurulabilir.

Ruh Sağlığınızı Test Edin

Ruh Sağlığının Önemi

Kişinin gerçekten sağlıklı olabilmemsi için ruhen sağlıklı olması gerekmektedir. Psikoloji bilimine göre bir kişinin ruhen sağlıklı olabilmesi için kişilik gelişiminin sürekli olması, yaşama amacının olması, kendisini olduğu gibi kabul edebilmesi ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmesi gerekmektedir.

Bütünleyici Psikoterapiler

Tıbbın temel felsefesi olan ''hastalık yok, hasta vardır'' anlayışıyla kalıplaşmış terapi yaklaşımlarını, her tür hastaya uygulamak çok doğru değildir. Birçok gösterge psikoterapi bütünleşmesi gerektiğini doğrulamaktadır. Hangi hastaya, kim tarafından, hangi koşullar altında, hangi problemlere hangi psikoterapötik yaklaşımın uygulanacağı sıklıkla tartışılmaktadır.

Gestalt Terapisi

Gestalt terapisi psikanalizin bir revizyonu olarak Fritz Perls, Laura Perls ve Paul Goodman tarafından 1950'li yıllarda geliştirilmiştir. Bilinçdışını yorumlamaya dayanan klasik psikanaliz yerine, hastaların farkındalıkları ve farkındalık becerileriyle ilgilenir.

Varoluşçu Psikoterapi

Düşünmeden yaşamak veya soruşturmak, varoluşçu psikoterapinin ana temelidir. İnsanın acı çekmesine yönelik kaygı, üzüntü, umutsuzluk, yalnızlık, amaçsızlık, izolasyon, sevgisizlik ve çaresizlik gibi kavramların yapısını sorgularken, anlam, sevgi, yaratıcılık, ümit gibi nicelikleri de bünyesine alır.

Davranış Terapisi

1950'lerin sonlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Üç temel yaklaşımı vardır.