KİŞİLİĞİNİZİ TEST EDİN

Kişilik Gelişiminin Dinamikleri

Kişilik dediğimizde bir başkasında olmayan ve o kişiyi diğerlerinden ayırmamıza yarayan çeşitli özellikler aklımıza gelir. Düşünceler ve duygular tek başlarına kişiliği oluşturmazlar. Kişilik duygu, düşünce ve davranışlarımızın altında yatan tavırlardır. Kişilik özellikleri, kişilerin farklı durumlarda nasıl davranabileceklerini tahmin etmemizi sağlar.

Freud'a göre bilinçdışı güdüler, insan davranışlarının büyük bölümünü yönlendirmektedir. Kişi bu dürtülerin farkında olmayabilir. Bu Psikanaliz Teorisidir.

Bir de Davranışçı teori vardır. Amerikalı psikolog F. Skinner bunun önemini vurgulamıştır. Ona göre davranışlarımızı belirleyen en önemli unsur, onların sonuçlarıdır. Eğer ödüllendiriliyorsa, davranışlar tekrarlanır, ceza görüyorsa tekrarı daha az oluyordur.

Şekillenme ve Gelişme

Kişilik oluşumunda çevre ve kalıtımsal özellikler de etkilidir. Bebekler doğduklarında genetik nedenlerle beraber, annelerin hamileliği ve doğum sırasındaki şartlar sonucunda birbirinden farklılaşırlar. Mizaç, zekâ genetik olarak belirlenir. Bunların yanında çocuğun karşılaştığı çeşitli olaylarda kişilik gelişimine az ya da çok etki yapar. Bu etkinin derecesi çocuğun bu olaylarla ne zaman karşılaştığına bağlıdır. Örneğin bazı evrelerde dil gelişimi hızlıyken, bazı evrelerde kötü davranışlara daha fazla eğilim gösterilir.

Bebeklik ve çocukluk döneminde temel ihtiyaçların nasıl karşılandığı uzmanlara göre çok önemlidir. Örneğin tuvalet alışkanlığı için çok zorlanan çocuklar ileride isyankâr olabilmektedir. Cinsel kimliğin gelişiminde kızlar için anne, erkek çocuklar için baba rol model olmaktadır. Kardeşlerde kişiliği etkiler.

Bazı uzmanlar ise sosyal ve kültürel geleneklerinde kişilik gelişiminde etkileri olduğunu düşünmektedirler.

Dolayısıyla kişilik özellikleri, duruma göre değişmektedir. Bizler, farklı çevresel durumlara uyum sağlarız. Uyum sağlama sürecimizin belirleyeni ise dünyaya bakışımız ve hislerimizdir. Bu ayarlama ve uyum sağlama tutumlarımız sayesinde olur.

Kendini Daha İyi Tanı

Kişilik tipinizi değerlendireceğiniz bu testi okuyun ve her biri için hissettiğinizi işaretleyin.

Not: Soruları cevapladıktan sonra bütün bölümler için ayrı ayrı hesaplama yapın.

  • Kesinlikle doğruya ; 5 puan
  • Doğruya ; 4 puan
  • Fikrim yok ; 3 puan
  • Yanlış ve Kesinlikle Yanlışa ; 1 puan verin.

A: Siz gerçekçi tipsiniz. İyi bir motor koordinasyonunuz var. Ancak sözel yetenekleriniz ve insan ilişkileriniz zayıf. Zaman zaman sosyal ortamlarda rahatsız olabiliyorsunuz. Alışılagelmiş politik ve ekonomik hedefleriniz var. Sanatta ve bilimde nadir olarak iyisiniz ama herhangi bir amaçtan yararlanmadan bir şeyler inşa etmeyi seviyorsunuz. Sizin için uygun meslekler şunlar olabilir; Balıkçılık ve yaban hayatı uzmanlığı, araç gereç tasarımcılığı, makine ustalığı, mühendislik, elektrikçilik ve vinç operatörlüğü.

B: Siz araştırmacı tipsiniz. Güçlü bir bilimsel eğiliminiz var. Tam bir görev adamısınız. Bağımsız çalışmayı seven asosyal birisiniz. Problemleri pratik olarak hemen ele almaktansa önce üzerinde düşünmeyi yeğliyorsunuz. Fiziksel dünyayı anlamaya ihtiyacınız var. Çok yönlü ve belirli olmayan işleri seviyorsunuz. Tamamen kendi başınıza çalışmayı tercih ederken, ikna kabiliyetinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Bilimsel ve entelektüel kabiliyetinize güveniniz tam. Geleneksel olmayan değerlere ve tutumlara sahipsiniz. Size en uyan işlere gelince; Astronomi, biyoloji, kimya, teknik yazarlık, zooloji ve psikoloji.

C: Siz sanatçı bir tipsiniz. Kendinizi anlatabilmenize fırsat veren sizi sınırlamayan koşulları tercih ediyorsunuz. Kendinizi gözlemeyi seviyorsunuz, çok fazla sosyal değilsiniz ve ego probleminiz az. Kendinizi bireysel olarak ifade ederken itici olabiliyorsunuz. Genellikle problemlerden ve fiziksel aktivitelerden kaçınan bir tipsiniz. Kendinizi, orijinal, sezgileri güçlü, yaratıcı, uyumsuz, kendi kendini gözleyen ve bağımsız bir insan olarak tanımlıyorsunuz. Ressamlık, bestecilik, yazarlık, müzisyenlik, tiyatro yönetmenliği, orkestra şefliği sizin için en uygun mesleklerdir.

D: Siz yatırımcı bir tipsiniz. Pazarlamacılık için gerekli olan konuşma yeteneğiniz var. Liderlik özelliklerine sahipsiniz. Ekonomik olarak gelmek istediğiniz hedefleriniz var. Uzun süreler çalışıp beyninizi yoran işleri sevmiyorsunuz. Sosyal konular ve de özellikle güç, statü ve liderlik gibi konular ilginizi çekiyor. Çok enerjiksiniz. İş yönetimi, politika danışmanlığı, emlakçılık, pazarlamacılık, ticaret, televizyon prodüktörlüğü ve perakende alım-satım işleri sizin için en uygun meslekler.

E: Siz sosyal, sorumluluk sahibi, insancıl ve genellikle dindar bir tipsiniz. İnsanlarla çalışmayı seviyorsunuz. İnsan ilişkileriniz güçlü, iyi bir konuşmacısınız. Bununla birlikte entelektüel problemleri, fiziksel aktiviteleri, çok düzenli sosyal aktiviteleri sevmiyorsunuz. Problemleri, hislerinizle ve başka insanlarla konuşarak çözmeyi tercih ediyorsunuz. Öğretmek, tedavi etmek, geliştirmek başka insanları aydınlatmak gibi aktiviteleri seviyorsunuz. Kendinizi anlayışlı, idealist ve yardımsever olarak tanımlıyorsunuz. Sosyal hizmet uzmanlığı, misyonerlik, öğretmenlik, evlilik danışmanlığı ve terapistlik sizin için en uygun meslekler.

F: Siz geleneksel bir tipsiniz. Düzgün çevrelere ve sistematik sözel ve sayısal aktivitelere eğiliminiz var. Bir gruba girdiğiniz zaman ikinci dereceden rolleri dikkate almıyorsunuz. Göreviniz çok iyi tanımlanmış, sınırları çizilmiş ise çok verimli oluyorsunuz. Ancak insan ilişkileri, fiziksel aktiviteler içeren belirsiz, soyut görevlerden kaçıyorsunuz. Çok yumuşak başlısınız. Sakinsiniz, düzenli ve pratiksiniz. Kendinizi güç, statü, maddi güç ve değerlerle tanımlıyorsunuz. Editörlük, istatistikçilik, ekonomistlik, muhasebecilik, vergi uzmanlığı, bankacılık sizin için en uygun meslekler.