Kurum (Şirket) Psikolojik Destek ve Danışmanlığı

Sağlıklı ve mutlu birey en kısa 'Severek Çalışabilen İnsan'' olarak tanımlanır.

Sağlıklı ve mutlu olmak, severek çalışabilmek ; en temelde bireyin kendisiyle sağlıklı iletişiminden başlar, en yakınındaki aile bireylerinden başlayarak, iş yaşamındaki insanlara uzanan sağlıklı iletişimiyle tamamlanır. Her insan çocukluk çağından itibaren genetik faktörler, anne babanın yaklaşımı ve çevresel sebeplerle bazı hatalı temel kabuller edinir. Farklı derecelerdeki hatalı algılamalar temel güven, değerli, yeterli hissetme, sevilme ve suçlulukla ilgili bazı olumsuz duygulara sebep olabilir. Yaşamın temel kuralı olarak herhangi bir zamanda tamamen mükemmel şartlar imkansızdır.

O dönemde yeterince iyi şartlarla karşılaşıldıysa bir miktar olumsuz duygular hissedilebilmekle birlikte, sağlıklı gelişim devam eder. Zorluklara çözüm odaklı yaklaşabilir ve yaşama doğru harekete geçebilir. Tecrübe ile her geçen gün performansı artmaktadır. Potansiyelini en güzel şekilde kullanabilir. Böylece özgüven dolu bir enerji yayar, yaptığı işlerde doyumlu ve mutlu bir bireydir. Kolayca öğrenir. Kendine, diğerine ve hayata özgüven dolu, saygı, sevgi ve şefkatle yaklaşır. Yaşamının sorumluluğunu almıştır. Sorumluluğunun derin farkındalığına sahip bir birey olarak her zaman elinden gelenin en iyisi için çalışmakta, iyi işler yapmaktadır. Onurludur ve onurlu işler yapar.

Ancak, çoğu insan, o dönemde yeterince olumlu şartlarla karşılaşamamakta, daha sonra destek de alamamaktadır. Zorlukları, tecrübe sağlayan bir durum olarak yaşantılamak yerine, çok olumsuz duygular eşliğinde, engelleyiciler olarak yaşantılamaktadır. Her zorlayıcı olayda, özgüveni ve performansı kolaylıkla düşebilmekte ve kapasitelerini yeterince kullanamaz hale gelebilmektedir. Çalışan bir bireyin moral bozukluğu ve performansının düşmesi, diğer çalışanlar üzerinde de olumsuz etki yaratabilir, diğerlerinin olumsuz duygularını harekete geçirebilir, artırabilir.

Çalışan bireyin güvende, huzurla, sevdiği ve sevildiğini, değerli olduğunu hissederek ilgi ve emeğini ortaya koyabilmesi, iş yerindeki başarısını, performansını artırmanın yanısıra, toplumsal iyilik ve mutluluğa da katkıda bulunacaktır.

Çalışan personelin iş veya özel yaşamlarındaki stres kaynaklarının iş performansına olan olumsuz etkilerini azaltmak, motivasyon ve performanslarını, verimlilik, uyum ve doyumlarını arttırmak için verilen psikolojik destektir.

Kurum Psikolojik Danışmanlık ve Destek hizmetlerinde bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin yanısıra çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim konularında seminerler ve eğitim programları, bireysel ve grup çalışmaları düzenlenir. Kişilik, iş motivasyonu ölçümü, stres yönetimi becerilerinin değerlendirilmesini ölçümleyen test ve ölçeklere de yer verilir. Kurum Psikolojik Danışman kadrosu insan kaynakları birimleriyle iş birliği içinde çalışarak çalışanların motivasyonlarının artmasına yönelik çözümler sunar.

Çalışanın kendisiyle, eşiyle veya çocuğuyla ilgili sorunlarda ona destek verir. Gerektiği durumlarda çalışanların ailelerine yönelik çalışmalar ve çalışanla üst yönetim arasındaki köprünün sağlanması da psikolojik danışma hizmetlerinin görevleri arasındadır.

Genel olarak Kurumsal Psikolojik Destek ve Danışma hizmetlerinin avantajları;

1.Kurum personelinin kolay ulaşabildiği bir hizmet olması

2.Kurum personelinde destek ve aidiyet duygusunu geliştirmesi

3.Kurum personelinin işe odaklanmasında ve motive olmasında artış sağlanması

4.Kurum çalışanlarının kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini desteklemesi

5.Kurum çalışanlarının olumsuz duygularla ve stresle başedebilme kapasitelerini arttırması

6.Hastalık izinlerinin azalarak tasarruf sağlanması

7.İş kazalarına yol açan davranışlarda azalma sağlanması

Bu amaçla biz; çalışan bireyin kendisiyle, en yakın çevresi olan ailesiyle ve iş yerinde iş arkadaşları ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı iletişimini sağlamak üzere donanımlı bir ekiple, psikolojik eğitimden başlayarak tüm psikolojik ihtiyaçların sağlanmasına yönelik hizmet veriyoruz.

İş yerinde tüm çalışanların, yeteneklerini bulmaları ve yönetmeleri, iletişimlerini geliştirmeleri, iş performanslarını yükseltmeleri ve bunu sürdürebilmeleri amacıyla şirketinizin yapısı ve işleyişi ve kurum içi ihtiyaçlarınız belirlenir. Belirlenen bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bireysel ve grup çalışmaları, eğitimler, seminerler düzenlenir.

Karşılıklı kararlaştırılan bir takvime göre planlanan program uygulanır.

Önerilen Çalışma Programı;

1-Temel Psikolojik Eğitim

2- Psikolojik Destek ve Sorunların Çözümüne Yol gösteren gerekli Psikolojik Testlerin ( Kişilik Envanteri, Stres Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği, Çatışma Çözme Ölçeği vb) uygulanması

3-Temel Psikolojik Eğitimlerin ardından kurumun ve personelin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda birlikte karar vereceğimiz ; Özgüven ve Motivasyon, Gerçekçi Yaklaşım Programı, Bireysel Gelişmeyi Engelleyen Düşünceler Eğitimi, İletişimde Empati Geliştirme Eğitimi ve Etkili İletişim Teknikleri, Stresle Başa Çıkma Yolları, Öfke Kontrolü Eğitimi, Zaman Yönetimi, Anne-Baba Okulu vb seminer ve eğitim programlarının oluşturulması

4- Doğru Nefes Alma Tekniklerini Uygulama ve Konsantrasyon Çalışmaları (Nefes Terapisi)

5-İhtiyaca göre yeri ve zamanı birlikte kararlaştırılmak suretiyle Bireysel Danışmanlık ve Psikoterapi , Eş ve Aile Danışmanlığı ve Terapisi, Grup Terapisi

Uzman kadromuzla yürüttüğümüz eğitim ve danışma hizmetlerinin tümünde Bütüncül Terapi (Davranışçı, Bilişsel, Dinamik ve Varoluşçu) temel ilkelerini uygulamaktayız. Gereğinde Bütüncül Terapi temel ilkeleri çerçevesinde psikodrama, hipnoz, otohipnoz, EMDR, katatimi teknikleri kullanılır.

yurtiçi-turlargünlük-turlarbalayı-turlar