PSİKOLOJİK EĞİTİM

Psikoloji, ruh bilgisi anlamına gelir . İnsan davranışlarını inceler, her türlü davranış ve altında yatan sebepler psikolojinin konusudur.

Herhangi bir olumsuz davranışı düzeltmek eğitimle olur. İnsan doğumundan ölümüne kadar psikolojik ve biyolojik bir değişim göstermektedir. Bireyin bu psikolojik değişim ve gelişim sürecini, psikolojinin bir alt birimi olan gelişim psikolojisi inceler ve değerlendirir.

Bireyin öğrenme olgusu, yani neyi, nasıl öğreneceği ve öğretilebileceği ise öğrenme psikolojisi altında incelenir.

Psikolojik eğitimde insan davranışlarının altında yatan bilişsel, duygusal ve zihin dışı süreçler bilimsel olarak ele alınır.

Psikolojik eğitimin okul ve eğitim ayağında ilk olarak öğrencinin psişik yapısının tanınması gelir. Sırasıyla eğitim için elverişli ortam özellikleri, öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği ve öğrenilen bilginin olumlu şekilde işlenerek değerlendirilmesi süreci tamamlar.

Gelişim psikolojisini ise bilişsel, ahlaki-etik, psiko-seksüel ve psiko-sosyal gelişim içinde ele almaktayız.

Üretim ve hizmet sektöründe kurumsal bazda psikolojik eğitim ve destek, endüstriyel psikolojinin konusudur. Günümüzün en popüler ve hızlı gelişen alanlarından olmuştur.

Sosyal psikoloji bağlamında, bireylerin sosyal ve kültürel ortamdaki davranış yapılarını, kişilerarası ilişki ve etkileşimlerini, tutum, yargı ve önyargılarını incelemekteyiz.

Klinik psikoloji ise ruhsal uyumsuzluk ve duygusal çatışmaların dengelenmesine ve adaptasyonuna yönelik yaklaşım ve uygulamalarda bulunur.

Birçok alt türünün temel özelliklerini saydığımız psikolojik eğitim uygulamalarında, temel hedefimiz insan mutluluğunu arttırmaktır.

Antalya Psikiyatri, Psikoterapi ve Danışma Merkezi olarak psikiyatrist, psikolog ve uzman danışman kadromuzla, bu amaçla psikolojik eğitimler vermekteyiz.

yurtiçi-turlargünlük-turlarbalayı-turlar