AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Toksik İlişkiler

İnsan sosyal bir varlıktır. Yaşamını etkili bir şekilde devam ettirebilmek için diğer insanlarla iletişim halinde olmayı ister. Her ilişki farklı bir dinamiğe sahiptir. Bazı ilişkiler sizi olumlu yönde etkilerken, bazıları ise oldukça yıpratıcı ve zarar vermektedir. Kendinizi kötü hissetmenize neden olmaktadır.

Aile Terapisi

Aile terapisi klinik problemlerin ailenin dinamikleri içinde çözümüne odaklanan bir kuram ve psikoterapi yöntemidir.

Evlilik, Aile ve Çift Terapileri

Evlilik, aile ve çift terapilerinde, ülkemizde ve dünyada genel sistem teorisi yaklaşımı sıklıkla tercih edilmektedir.

Çift Ve Aile Problemlerinde Kısa Terapi

Kısa terapiler, klasik terapi modellerinden belirgin şekilde ayrılan özellikle çift, evlilik ve aile terapilerinde, kısmen de bireysel terapilerde kullanılan yeni yaklaşımlardır.

Çift Terapisinde Mitler

Mit, kaynağı kanıtlanamayan adet, inanış ve alışkanlıkları açıklayan, toplumda geleneksel bir düşünce olarak yer eden popüler masallardır.

Terapide Zor Çiftler

Kişilere karşı tavır ve davranışları, terapi ve normal hayatlarında dengesizdir. İstismar ve kendine zarar verme yaklaşımlarında bulunabilir veya bulunmuşlardır.

Sorunlu Evlilikler

Boşanmayla sonuçlanan evlilikler günümüzde giderek artmaktadır. Ağırlaşan yaşam koşulları evlilik sorunlarını kolaylıkla ön plana çıkarabilmekte, eşlerin birbirlerine toleransları azalmakta, bireyselleşmenin öne çıktığı metropol hayatında biz yerine ben anlayışı hakim olmaktadır.

Çift ve Aile Terapisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Amerikan ve Avrupa kaynaklı veriler çiftlerin %40’ının evliliklerinin ilk 15 yılında boşandığını, ikinci evliliklerde bu oranın daha da yükseldiğini göstermektedir.

Evlilik Terapilerinde Sosyal ve Davranışsal Değişim

Evlilik terapilerinde, Antalya psikiyatri merkezi olarak şema terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile sosyal ve davranışsal değişimi hedefliyoruz.

Aile Terapilerinde Bağlanma ve Duygu Odaklı Terapi

Bağlanma kuramını geliştiren John Bowlby, erken çocukluk dönemindeki bağlanmaların, çocuk-bakıcı etkileşimlerinin, ömür boyu hayati öneme sahip olduğunu, bunun romantik ilişkiler ve evliliklere de yansıdığını belirtir.

Evlilikte Eş Seçimi

Evlilik kararı ve eş seçimi, insan hayatında meslek seçimi ile birlikte en önemli iki kararından biridir. Bu kararla birlikte yaşamı kiminle şekillendireceğiniz, kimden çocuk sahibi olup, kiminle çocuk yetiştireceğiniz belli olmaktadır. Evlilik olgusuyla birlikte yaşamınızın yaklaşık üçte ikilik bir kısmı yeni bir sürece girecektir.

Aile Terapisi ve Aile Sistemleri Terapisi

Aile terapilerinde psikodinamik, davranışçı ve hümanistik yaklaşımların yanında 1950’ lerden itibaren aile sistemleri terapisi de kullanılır olmuştur.