ERGEN TERAPİSİ

Ergenlerde Davranım Bozukluğu

Zaman içinde giderek ilerleyen, genellikle saldırganlık ve başkalarının haklarının ihlal edilmesi ile karakterize davranış kalıpları, psikiyatride davranım bozukluğu olarak isimlendirilir.

Çocukluk Çağı Korkuları

Korkular bebek, çocuk ve ergenlik döneminin genel bir özelliği olarak insan yaşamının gerçeğidir.

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri

İnsan toplumsal olarak yaşayan bir varlıktır. Zaman zaman başımızı dinlemek, yalnız kalmak istesek bile, özünde yalnızlığa mahkûm olmaktan korkarız.

Sınav Kaygısı

Bir miktar sınav kaygısı öğrenciyi motive ederken, aşırı sınav kaygısı performansı düşürerek akademik başarısızlığa neden olur.

Ergenlik Psikolojisi

Ergenlik dönemi kişilik gelişim süreci boyunca karşılaşılan zorlu etaplardan biridir.

Ergenlerde Özerklik

Psikososyal gelişimde önemli bir yer tutan özerklik, yaşam döngüsü boyunca zaman zaman alevlenen bir süreçtir.

Ergenlikte Bedenine Zarar Verme

Ergenliğin erken dönemlerinde bedendeki hızlı değişim, ergenin düşünce dünyasını meşgul eden en somut durumlardandır. Ergenlikle beraber bilişsel işlevlerdeki gelişmeye bağlı olarak başkalarının duygularını önemseme ön plana çıkar. Özellikle cinsel hormonlardaki aktivasyon nedeniyle dikkat bedene yönlenir.

Ergenlerde Depresyon

Erişkinlerde temel bulguları üzüntü, zevk alamama, isteksizlik, gelecekten ümitsizlik duyma, suçluluk ve değersizlik duyguları, sosyal ilişkilerden kendini soyutlama ve içine kapanma, uyku düzensizliği, yeme isteğinde azalma veya artma ile giden iştah problemleri, cinsel ilgi ve istekte azalma, halsizlik, dikkat ve odaklanmada güçlük çekme, ölüm ve intihar düşünceleri olan, major depresyon veya major depresif bozukluk olarak isimlendirilen klinik tablo ergenlerde farklı seyir gösterebilir.

Çocuklarda Psikoterapi Yaklaşımı

Okul çağı olarak adlandırılan 6–12 yaş arası, ergenlik dönemi kadar çalkantılı olmamakla birlikte yaşamın major değişikliklerinin yaşandığı önemli bir dönemidir. Çocukluğun bu evresi okula giriş ile başlar ve büluğ çağı öncesi ergenliğin eşiğinde biter.

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Boşanma çocukların başına gelebilecek en travmatik olaylardan birisidir. Anne ve babanın boşanma aşamasında birbirlerine olan tutumları, boşanmadan sonra birbirleriyle olan ilişki ve iletişimleri ve çocuklarıyla olan ilişki ve ilginin niteliği (kalitesi) bu sarsıcı olayın zararsız veya ne derece hasarla atlatılacağını belirler.

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik genelde 11-21 yaş arasını kapsayan bir başkalaşım ve dönüşüm dönemidir. Bu dönemde hızlı bir fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişim ve gelişimle çocukluktan erişkinliğe geçiş sağlanır. Ergen danışmanlığı bu dönemde verilen psikolojik ve psikiyatrik hizmetleri kapsar.

Ergen Duygularının Genel Özellikleri

Ergenlik dönemi duygusal çalkantıların en yoğun olduğu dönemdir. Çocuklar öfke, kızgınlık, sevinç gibi duygularını açıkça ve anında ifade ederlerken, ergenler duygularını saklamayı ve maskelemeyi seçerler.