ERGEN TERAPİSİ

Uzamış Ergenlik

Fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal alanda değişim ve gelişimin görüldüğü, çocuğun kimliğini kazandığı, çocukluktan erişkinliğe geçişi tanımlayan ergenliğin sınırlarını net olarak belirlemek çok zordur.

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi insan yaşamının genellikle 10-20 yaş arasını kapsayan, kendine has özellikleri bulunan en çalkantılı dönemidir.

Ergenlerde Madde Kullanımı Ve Suistimali

Amerika Birleşik Devletlerİ istatistiklerinde ergen ölümlerinde kazalar birinci sırada yer alıp, alkol ve uyuşturucu madde alımı da kaza sebepleri arasında ilk sıradadır. Ülkemizde de uyuşturucu madde kullanımının lise, hatta ortaokullara kadar indiği bir gerçektir.

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Temel gelişimsel büyüme dönemine rastlayan yeme bozuklukları ergenlerde sık rastlanan, önemli bir problemdir. Yeme bozukluğunun etkileri oldukça şiddetli olup, kronik güçsüzlük, bağışıklık zayıflığından, intihar eğilimlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir.

Ergen Duygularının Genel Özellikleri

Ergenlik dönemi duygusal çalkantıların en yoğun olduğu dönemdir. Çocuklar öfke, kızgınlık, sevinç gibi duygularını açıkça ve anında ifade ederlerken, ergenler duygularını saklamayı ve maskelemeyi seçerler.

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik genelde 11-21 yaş arasını kapsayan bir başkalaşım ve dönüşüm dönemidir. Bu dönemde hızlı bir fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişim ve gelişimle çocukluktan erişkinliğe geçiş sağlanır. Ergen danışmanlığı bu dönemde verilen psikolojik ve psikiyatrik hizmetleri kapsar.

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Boşanma çocukların başına gelebilecek en travmatik olaylardan birisidir. Anne ve babanın boşanma aşamasında birbirlerine olan tutumları, boşanmadan sonra birbirleriyle olan ilişki ve iletişimleri ve çocuklarıyla olan ilişki ve ilginin niteliği (kalitesi) bu sarsıcı olayın zararsız veya ne derece hasarla atlatılacağını belirler.

Çocuklarda Psikoterapi Yaklaşımı

Okul çağı olarak adlandırılan 6–12 yaş arası, ergenlik dönemi kadar çalkantılı olmamakla birlikte yaşamın major değişikliklerinin yaşandığı önemli bir dönemidir. Çocukluğun bu evresi okula giriş ile başlar ve büluğ çağı öncesi ergenliğin eşiğinde biter.

Ergenlerde Depresyon

Erişkinlerde temel bulguları üzüntü, zevk alamama, isteksizlik, gelecekten ümitsizlik duyma, suçluluk ve değersizlik duyguları, sosyal ilişkilerden kendini soyutlama ve içine kapanma, uyku düzensizliği, yeme isteğinde azalma veya artma ile giden iştah problemleri, cinsel ilgi ve istekte azalma, halsizlik, dikkat ve odaklanmada güçlük çekme, ölüm ve intihar düşünceleri olan, major depresyon veya major depresif bozukluk olarak isimlendirilen klinik tablo ergenlerde farklı seyir gösterebilir.

Ergenlikte Bedenine Zarar Verme

Ergenliğin erken dönemlerinde bedendeki hızlı değişim, ergenin düşünce dünyasını meşgul eden en somut durumlardandır. Ergenlikle beraber bilişsel işlevlerdeki gelişmeye bağlı olarak başkalarının duygularını önemseme ön plana çıkar. Özellikle cinsel hormonlardaki aktivasyon nedeniyle dikkat bedene yönlenir.

Ergenlerde Özerklik

Psikososyal gelişimde önemli bir yer tutan özerklik, yaşam döngüsü boyunca zaman zaman alevlenen bir süreçtir.

Ergenlik Psikolojisi

Ergenlik dönemi kişilik gelişim süreci boyunca karşılaşılan zorlu etaplardan biridir.

Sınav Kaygısı

Bir miktar sınav kaygısı öğrenciyi motive ederken, aşırı sınav kaygısı performansı düşürerek akademik başarısızlığa neden olur.

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri

İnsan toplumsal olarak yaşayan bir varlıktır. Zaman zaman başımızı dinlemek, yalnız kalmak istesek bile, özünde yalnızlığa mahkûm olmaktan korkarız.

Çocukluk Çağı Korkuları

Korkular bebek, çocuk ve ergenlik döneminin genel bir özelliği olarak insan yaşamının gerçeğidir.

Ergenlerde Davranım Bozukluğu

Zaman içinde giderek ilerleyen, genellikle saldırganlık ve başkalarının haklarının ihlal edilmesi ile karakterize davranış kalıpları, psikiyatride davranım bozukluğu olarak isimlendirilir.

Ergenlerle İletişim

Ergenlerle iletişim nasıl olmalıdır, ergenlerle iletişimde nelere dikkat edilmelidir sorularının yanıtlarını makalemizde bulabilirsiniz.