MAKALELER

Tükenmişlik Sendromu

Son zamanlarda kendinizi yorgun, mutsuz, bitkin ve sorumluluklarınızı yerine getiremeyecek kadar güçsüz mü hissediyorsunuz. Bir süredir işe gitmek istemiyor hatta gitseniz bile orada bulunmak dahi istemiyor musunuz? Bütün işler gözünüzde büyüyor ve çok çabuk sinirleniyorsanız psikolojik bir rahatsızlık olan tükenmişlik sendromunu yaşıyor olabilirsiniz.

Kendilik Psikolojisi

Kendilik (self) psikolojisi Heinz Kohut tarafından geliştirilen psikanalitik bir kuramdır. İnsanın bebeklikten başlayan ruhsal gelişimine narsizm boyutundan bakar.

Duygusal Açlık Bir Yeme Bozukluğu mu

Psikiyatride duygusal yeme sorunlarına sıklıkla rastlanmaktadır. İnsan vücudu bedensel, ruhsal ve fiziksel bir bütünü temsil eder. Beslenme ise, insan yaşamının sağlıklı olabilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Beslenme ihtiyacının karşılanması biyolojik gerekliliğin yanı sıra psikolojik yönden iyi olma hali için de büyük önem taşır.

Sosyal İkilem Davranışsal Bağımlılık

Sosyal medya uygulamalarının kullanımı günümüzde bağımlılık haline gelmiştir. Bu durum bireyleri izole etmekte, psikolojik dengeyi bozabilmekte, başta depresyon olmak üzere çeşitli ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak ''Sosyal İkilem'' belgeselini izlemenizi öneririz.

Sosyal Fobide Aile Etkisi

Sosyal fobi gelişiminde aile risk faktörü olabildiği gibi koruyucu da olabilmektedir. Genel olarak anksiyete bozuklukları kuşaklar arasında aktarım yoluyla ailelerde sürebilmektedir.

Çocuklarda Öfke

İstenilenin elde edilememesi, engellenme ve incinme hali, karşılanmayan beklentiler, istenmeyen sonuçlar veya herhangi bir durum karşısında çaresiz kalındığında verilen duygusal bir tepkidir öfke. Bazen ise incinmiş duyguların maskesidir.

Çocuk Terbiyesi ve Çocuk Eğitimi

Çocuk terbiyesi ile çocuk eğitimi birbirine karışan kavramlardır. Çocuk terbiyesi güzel ahlaka, insani değerlere götüren süreçtir. Belli bir konuda bilgi, beceri ve tecrübe kazanma ise eğitimdir. Eğitim iyi verilmesine rağmen içerik kötü olabilir. Yükselmek ve iyi makamlara gelmek için her şeyin mübah olduğunu savunan bir eğitim, amacını karşılasa da etik ve ahlaki yönden eksiktir.

Anne Gibi Anne, Baba Gibi Baba Olmak

Günümüzün hızla değişen sosyokültürel yapısı anne-baba rollerinde büyük çelişkiler yaratmaktadır. Sağlıklı çocuk gelişimi annenin anne gibi, babanın baba gibi olmasına bağlıdır. Şefkat ve sevgiyi ifade eden anne ile koruyuculuk ve otoriteyi temsil eden baba figürü sağlıklı aile yapısında korunmalıdır. Burada ataerkil, aşırı tutucu, astığım astık, kestiğim kestik, şiddet ve cezanın uygulandığı bir yapıdan bahsetmiyoruz.

Sadizm ve Sadistik Kişilik

Sadizm deyince genelde ilk akla gelen sadistik sapkınlıklardır ve Freud sadistik eğilimleri güdüsel olarak değerlendirmiştir. Günümüzde ise her tür dayatma ya da saldırgan davranış, güdüsel sadistik eğilimlerin biçim değiştirmiş ya da yüceltilmiş bir formu olarak daha geniş bir perspektifte ele alınmaktadır.