MAKALELER

Panik Atak ve Mitolojide Pan

Yunan mitolojisi içerisinde geçen birçok Tanrı ve Tanrıçalar, evrende gerçekleşen olayların birer temsilini ifade etmektedir ve birden fazla sembolik anlam taşımaktadır. Bu yazımızda sözü geçen Yunan mitoloji Tanrısı Pan’ın da temsil ettiği kavramlardan yola çıkarak psikolojinin doğa, mitoloji ve sanatla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Ayrıca panik atağı işleyeceğiz.

Günümüzde Teknoloji Bağımlılığı

Phubbing (sosyotelizm) adı da verilen teknoloji bağımlılığı günümüzde giderek artmaktadır.

Ruhsal Esenlik

Psikolojik iyi oluş (well being) kavramı fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda sağlıklı yaşamın önemi, ruhsal esenlikle vurgulanmaktadır.

Psikolojide Ruminasyon

Bu yazımızda ilk kelime anlamı olarak hayvanların geviş getirmesini ifade eden ruminasyonun, psikoloji dünyasındaki kullanımından, psikoloji/psikiyatrideki ruminasyon bozukluğundan söz edeceğiz.

Üstünlük ve Aşağılık Kompleksi

Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji kuramını oluşturan en önemli iki kavram aşağılık ve üstünlük hisleridir. Adler, insan doğasını sosyal-psikolojik açıdan ele alarak kişiliğin bütünlüğü üzerinde durmuştur.

Şükretmenin Psikolojimize Olumlu Etkisi

Şükür, kelime anlamı olarak “övmek, iyiliğe karşı dua etmek, kanaatkârlık, müteşekkir olmak, iyilik bilmek, güzelliğin takdiri ve minnettarlık” dahil olmak üzere bütünü temsil eden bir kavramdır.

Sanal Para Bağımlılığı

Günümüzde internet kullanımının artmasıyla birlikte hayatımıza yeni kavramlar ve uygulamalar girmiştir. Geleneksel birçok şeyin değişmesiyle alternatif ödeme yöntemleri oluşturulmuş ve para soyutlaşmıştır. Sanal para bağımlılığı da bir bağımlılık türü olarak psikoloji/psikiyatri literatüründe yerini almıştır.

Uyurgezerlik

Vücudun fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan ve yenilenmesine yardımcı olan biyolojik sürece “uyku” denir. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve günlük işlevleri yerine getirebilmek için uyku vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bu yazımızda uyurgezerlik, tıbbi adıyla somnambulizm'den söz edeceğiz.

Ghosting

Günümüz ilişkilerinde sıklıkla rastladığımız, beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolma durumuna “ghosting” denir.