Davranış Terapisi

1950'lerin sonlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Üç temel yaklaşımı vardır.

1- Uygulamalı davranış analizi: Varsayım olarak edimsel koşullamaya dayanır. Tedavi yöntemleri açık davranışlar ve sonuçları arasında değişen ilişkilere dayanır.

2- Yeni davranışçı ara bulucu uyarıcı tepki modeli: Sistematik duyarsızlaşma ve imgeleme bu yaklaşımın bütünleyici bir parçasıdır. Gizli süreçler, açık davranışları yöneten öğrenme kurallarını takip eder.

3- Sosyal bilişsel kuram; Kişi değişimin temsilcisidir. Psikolojik bozukluğu meydana getiren, deneyimin kendisi değil, kişinin o deneyimi yorumlamasıdır.

Hem bilişsel, hem de davranışçı yöntemler, olaylar hakkındaki yanlış algı ve yorumları düzeltmek için kullanılır.

Daha önceleri hastalık veya hastalık belirtisi olarak görülen birçok anormal davranış şekli, aslında patolojik olmayan yaşama problemleridir.

Birçok anormal davranış, normal davranışla aynı şekilde edinilip sürdürülmektedir.

Davranışçı düşünce geçmişin analizi yerine davranışın mevcut belirleyicileri üzerinde durur.

Problemli bir davranışı değiştirmek, o problemin sebebinin bilindiği anlamına gelmez.

Davranış terapisinde test edilebilir, ölçülebilir bir bilimsel gerçeklik söz konusudur. Terapiyi bilimsel bir zemine oturtur.

Davranış terapileri özellikle aile terapilerinde çok başarılı olmaktadır.

Davranış terapisti yönlendirici, ilgili ve problem çözücüdür.

Kaygı bozuklukları, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, aşırı yeme, bulimia nervosa, obezite, şizofreni, çocuklarda otizm ve alt ıslatma problemleri davranışçı tekniklerden büyük yarar görür. Astım, epilepsi, uyku bozuklukları, radyoterapiden kaynaklanan bulantılar, hipertansiyon, baş ağrıları, hastaneye yatma ve ameliyat olma korkuları da davranışçı terapilerle tedavi edilebilmektedir.

Davranış terapileri günümüzde gelişme ve ilerlemeye en açık psikoterapi metodudur. Genetik, nöroloji ve biyolojideki gelişimlere paralel olarak davranış değiştirme için yeni kuram ve tekniklerin çıkması kuvvetle muhtemeldir.