Akılcı Duygusal Davranış Terapisi

Albert Ellis (1913–2007) tarafından kuramlandırılmıştır. Temelinde insanların hem mantıklı (yapılandırıcı) hem de mantıksız (yıkıcı) olma potansiyeli ile doğdukları fikri yatar. İnsanların mantıksız düşünme ve kendilerine zarar verici alışkanlıkları kendi aile ve kültürleriyle alevlendirilir. İnsanların telkine yatkınlıkları ailelerine daha bağlı oldukları ve sosyal baskılardan daha fazla etkilendikleri hayatlarının ilk yıllarında daha fazladır.

Kişilerin duyum, algı ve hareketleri daha önceki deneyim, hatıra ve bunların sonuçları çerçevesinde şekillenir.

Akılcı duygusal davranış terapisi rol yapmayı, duyarsızlaştırmayı, savunma mekanizmaları eğitimini, mizahı, edimsel koşullanmayı, telkini ve destek gibi birçok yöntemi birlikte kullanır.

ADTT'nin genel hedefi, insanların temelde semptom yaratan eğilimlerini azaltmalarına yardımcı olmaktır.

ADTT insanların hayatlarındaki harekete geçirici olay veya zorlukların duygusal sonuçlara katkıda bulunduğunu, ancak doğrudan bu sonuçlara neden olmadığını gösterir. Bu duygusal kırılmalar ve çatışmalar, kişilerin olayları yorumlama ve bu olaylara karşı gerçek dışı ve fazla genelleşmiş inançlarından kaynaklanır.

ADTT'de güçlü bir içgörü sağlama hedeflenmektedir. Nihayetinde danışanların düşünce ve hisleri değiştirilerek gerçeklik ve toplumsal değerlere uyumlu davranma alışkanlığı güçlendirilmeye çalışılır.

ADTT'nin temel ilkesine göre üzüntü, pişmanlık, kızgınlık ve hayal kırıklığından ayrı olarak, duygusal zorlanmalar, büyük ölçüde mantıksız inançlardan kaynaklanmaktadır.

ADTT, bilişsel olarak mükemmeliyetçiliği bırakmanın insanların daha mutlu ve kaygısız yaşam sürmelerine yardımcı olacağını gösterir. Danışanların daha gerçekçi ve hoşgörülü bir hayat felsefesi edinmeleri hedeftir.

ADTT kısa terapilerde oldukça iyi neticeler verir.

Özetlersek; ADTT, insanların her şeyi yapabilmek için aşırı uyum gösterme, her şeye çabucak inanma ve hiçbir şeyden zevk almama eğilimlerine direnmeleri konusunda hızlı ve etkili bir şekilde yardım eden bir kişilik değişimi metodu, yeni bir terapi yöntemidir.