Ruh Sağlığınızı Test Edin

Ruh Sağlığının Önemi

Kişinin gerçekten sağlıklı olabilmemsi için ruhen sağlıklı olması gerekmektedir. Psikoloji bilimine göre bir kişinin ruhen sağlıklı olabilmesi için kişilik gelişiminin sürekli olması, yaşama amacının olması, kendisini olduğu gibi kabul edebilmesi ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmesi gerekmektedir.

Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler

Hayatta ruh sağlığını etkileyen pek çok alan vardır. Bunlar; iş yaşamı, aile yaşamı ve kişinin toplum içindeki rolüdür. Bir diğer faktörde strestir. Stres insanların günlük yaşamını sürdürmesine engel değildir. Ancak boşanmak, eşlerden birinin ölümü, işten atılmak, aileden birinin hastalanması gibi stres kaynakları kişinin yaşama yeterince tutunmasını engeller.

Kişiler fazla yükle karşı karşıya gelirlerse, kronik stres onların, yapabileceği şeyleri de yapamamasına neden olabilir. Ekonomik zorluklar, işsizlik, yoksulluk da kronik strese ve kişinin ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir.

Bazı çalışmalar, genetik faktörlerin de kişilerin mutluluk seviyeleri ve ruh sağlığı üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir.

Ruh Sağlığınız Nasıl?

Aşağıdaki test ruh sağlığınızı değerlendirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm soruları mümkün olduğunca dürüstçe yanıtlayın.

1- Yeteneklerime güvenmiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

2- Küçük problemler beni kolayca yıkabiliyor.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

3- Geleceğim hakkında endişelerim var.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

4- Karar verme yeteneğim yok.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

5- Ruhsal çalkantılar yaşıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

6- Kendimi güvenlikte hissetmiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

7- Tek başına karar veremiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

8- Topluluk içinde kendimi güvende hissetmiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

9- Kendime olan saygımı kaybettiğimi hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

10- Çok özel bir şey yapmak istediğimde bile bir türlü karar veremiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

11- Başıma bazı felaketler geleceğini hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

12- Görevlerimi zamanında bitiremiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

13- Problemlerimi tek başıma çözebilme yeteneğim yok.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

14- Geleceğimin iyi planlanmamış ve tanımlanmamış olduğunu hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

15- Sorumluluklarımdan kaçıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

16- Hiçbir konuda hızlı karar veremiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

17- Bu dünyada herkesin çok düşmanca olduğunu hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

18- Yardımcı bir çalışma çevresine ihtiyacım var.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

19- Yetersiz bir insanım.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

20- Görevlerimde başarısız olunca ümitsizliğe kapılıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

21- Yaşadığım yerde insanlarla iyi ilişkiler kuramıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

22- Kendimi depresif ve üzgün hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

23- Aşağılık kompleksimden dolayı acı çekiyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

24- Çok önemsiz ve uygunsuz bir konuşma beni kızdırmaya yetiyor.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

25- Ailem için yük olduğumu hissediyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

26- Küçücük zorluklar beni hayal kırıklığına uğratmaya yetiyor.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

27- Çalışırken konsantre olamıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

28- Çevreme bir duvar ördüm.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

29- Hiçbir şeye esnek yaklaşmıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

30- Ters durumlarda gerçekleri göz önüne almadan davranıyorum.

Her zaman / Çoğunlukla / Bazen / Hiçbir zaman

Her zaman seçeneğine; 1 puan

Çoğunlukla seçeneğine: 2 puan

Bazen seçeneğine: 3 puan

Hiçbir zaman seçeneğine: 4 puan

Eğer puanlarınızın toplamı 91-120 arası ise; ruh sağlığınız çok iyi

Eğer puanlarınızın toplamı 31-60 arası ise; ruh sağlığınız kötü

Eğer puanlarınızın toplamı 0-30 arası ise; ruh sağlığınız çok kötü durumda demektir.

Ruh Sağlığının Elemanları

Psikologlar ruh sağlığının pek çok farklı boyutlarını tanımlamışlardır. Mesela; kişinin kendini olduğu gibi kabul edebilmesi, kendine olan saygısı, kişiye göre yaşamın anlamı, diğer insanlarla kurduğu olumlu ilişkiler, çevrenin kişi üzerindeki egemenliği gibi. Bunlar aynı zamanda yaşın ilerlemesiyle ve yaşam tecrübesinin artmasıyla gelişen durumlardır. Ama yinede pek çok kişi orta yaşlara gelince yaşama amacının azaldığını hisseder.

Bazı psikologlar ruh sağlığının olumlu ve olumsuz duygular arasındaki dengeyi iyi kurabilme yeteneği olduğunu söylerler. Eğer bu dengeyi iyi kuramazsak, duygusal durumumuz da dengesini kaybeder. Bazı psikolog kişiler ise çevrenin kişi üzerindeki etkisinin önemine dikkat çeker.