İçsel Gücünüzü Değerlendirin

Güç güdülerinin gücünü yok ettiğiniz ve bunların hayatınızı yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece gerçek yaratıcılığa ve yaşamdaki hedeflerinize ulaşma şansına sahip olabilirsiniz.

İnsanın psikolojik yapısı seçme şansı olmadan içinde doğduğunuz ve o ortamda ayrı bir birey olarak geliştiğiniz aile bağlamında şekillenir. Kendi gücünüzle ve diğerlerinin gücüyle olan ilişkiler ilk orada kurulur, olgunlaşır ve bugünkü iş, aile ve her türlü sosyal yaşamdaki güç oyunları ve güç dengelerinizi etkiler.

Bugünkü güç dengenizi ve güç dağılımını objektif olarak değerlendirebilmek için aşağıdaki sorulara yanıt vermelisiniz.

1- Ailede güç kimdeydi?

2- Aile ortamınızın koşulları neydi?

3- Ailede güç nasıl kullanılıyordu?

4- Kimler açık, kimler üstü kapalı güç sahibiydi?

5- Güç iyi yönde mi, kötü yönde mi kullanılıyordu?

6- Aile üyelerinizin özsaygıları nasıldı? Korunmaya muhtaç kimse var mıydı?

7- Kimler gücünü savunucu tarzda kullanıyordu?

8- Kimler gücünü gizli yetersizliklerini kamufle etmek için kullanıyordu?

9- Aile ilişkileriniz bireylerin kendi kimlikleri zemininde mi, yoksa güç, gurur, utanç gibi kavramlar çerçevesinde mi ortaya çıkıyordu?

10- Aile üyelerinizin “benim, olabilirim, olacağım” dediğimiz iç güçleri hangi yapıdaydı? Bireylerin kişisel yetenekleri neydi? Bunlar ne kadar destekleniyor veya köstekleniyordu?

11- Kıskançlığın aile dinamiklerindeki rolü neydi?

12- Ailenizde gücün hangi özellikleri ağır basmaktadır?

Aile ilişkilerinizi ve ailedeki rolünüzü de göz önüne alarak, kendinizle ilgili şu sorulara yanıtlar verin.

1- Siz kimsiniz? Her koşulda ben “benim” diyebiliyor musunuz? Kim olduğunuz, sınırlarınız ve zaman, mekân, koşul tanımaksızın kimliğinizin aynı kalıp kalmadığı hakkında güvenli bir fikre sahip misiniz? Diğerleriyle kurduğunuz güvenli bağlantıyı korumak için kimlik duygunuzu yıprattığınız oluyor mu?

2- Güçsüzlük ve sınırsız güç, insanın kim olduğu gerçeğine dayanmayan savunucu güç çeşitleridir. Üstünlük, yeterlilik ve etkililik duygularıyla, sınırlarınızı da bilerek gerçek iç gücünüzle “olabilirim” diyebiliyor musunuz? Savunucu güçsüzlükten kaynaklanan utanç, tedirginlik ve aşağılanma duygularınızı yenmek için büyüklenme ihtiyacı hissediyor musunuz? Saldırgan dürtüleriniz ve arkasındaki öfkeden korktuğunuz için geri adım atıyor musunuz? Önem verdiğiniz kişilere karşı hep alttan mı alırsınız?

3- Kim olduğunuz ve yaşamdan ne beklediğinizi gerçek anlamda bilerek “olacağım” diyebiliyor musunuz?

4- Yaşamınızda gücü kime atfediyorsunuz? Büyükler dünyasında bir çocuk olarak yaşama imkânı olsa daha mı mutlu olurdunuz? Anne babanızın yanında kendinizi ne kadar yetişkin hissediyorsunuz? Anne babanızla olan tavrınızı, eşinize taşıyıp onun gücünde yaşamak ister misiniz? Psikoterapi sürecinde terapiste atfedilmiş güç içinizde ne gibi duygular uyandırıyor? Yargılanmaktan korktuğunuz için yaratıcılığınızı ifade etmekte zorlanıyor veya çekiniyor musunuz?

5- Size kim güç atfediyor? Üzerinizdeki güçten yararlanarak daha güçlü olmak, bu gücü iyi doğrultuda kullanmak ve bu sayede özsaygınızı arttırma yoluna gidiyor musunuz? Yoksa güç sizin için diğerlerini güçsüz bırakmanın bir yolumu olmalı? Güçlü olduğunuz takdirde kıskanılmaktan, size düşman olunacağından, sizden nefret edileceğinden korkuyor musunuz?

6- Diğer insanların gücünü kıskanıyor musunuz? Bu kıskançlığı azaltmak için onlara çamur attığınız oluyor mu?

7- Kıskanılmaktan korkuyor musunuz? Yıkma ve yok etme eğilimine sahip kıskançlık duygularınızdan ötürü, size karşı da böyle düşünecekler diye kıskanılmaktan korkuyor olabilir misiniz? Diğerlerinin sizi kıskanmaması için gücünüzden vazgeçer misiniz?

8- Güçlü olmaktan suçluluk duyuyor musunuz? Gücünüzle başkalarını incitmekten korkuyor musunuz? Bunun altında kıskançlıklar, kırgınlıklar ya da güçsüz olmanın getirdiği gizli bir öfke yatıyor olabilir mi? Gücünüzü iyi yönde hiç çekinmeden kullanabilir misiniz?

9- Güçsüzlüğünüz ve gücünüzün engellenmesi neticesinde uğradığınız başarısızlık ve yetersizlik, utanma ve aşağılık duygusuna kapılmanıza neden oluyor mu? Özsaygınızı onarmak için onaylanma ihtiyacı duyuyor musunuz? Mesleki yaşamınızda büyük olmak zorunda mısınız? Para ve saygınlık gibi güç sembolleri sizin için ne kadar önemli?

10- Gücünüzü, güçsüz olmaktan korktuğunuz için kimsenin üzerinizde güç elde etmemesi amaçlı yani savunucu şekilde mi kullanıyorsunuz?

11- Resmi gücünüz varsa bunu nasıl uyguluyorsunuz? Astlarınızı oldukları yerde tutmak hedefiniz mi? Bir zamanlar size yapılanı siz de yapmak ister misiniz?

12- Size göre cinsellik de bir güç mü? Güç sizin için bir cinsel uyaran mı? Cinsellik uğruna fiziksel ya da zihinsel tehlikeye giriyor musunuz? Cinsellikte sergilenen güç ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiliyor mu?

Yukarıdaki sorular verimli olmayan güç kazanma çabalarından sıyrılıp kendi iç gücünüzü geliştirip geliştiremediğinizi ve güç kullanımınızda sorumluluklarınızı olumlu biçimlerde yerine getirip getirmediğinizi ortaya çıkarıcıdır.

Ruhsal açıdan sağlıklı bir birey edindiği bilgi ve sahip olduğu gücü daha iyi ilişkiler kurmakta, işini daha etkin bir şekilde yapmakta, yaratıcılığını desteklemekte kullanmalı ve kullanabilmelidir.