Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi bir öğrenmedir. Bazen yeni bir şey öğrenme, bazen bilinen ama unutulan bir şeyi öğrenme, bazen nasıl öğrenebileceğini öğrenme, bazen de öğrenmemeyi öğrenmedir.

Psikoterapinin amacı biliş (farklı düşünmeyi sağlamak), duygulanım (farklı hissetmeyi sağlamak) ve davranış (farklı davranmayı sağlamak) ile insanları değiştirmektir.

Danışanlar evrenselleştirme (benzer problemin tek kendinde olmadığını bilmek, dünyada yalnız olmadığının bilincine varmak), içgörü ve model alma (örneğin terapistini) ile biliş kazanırlar.

Kabullenme, diğergâmlık (kendisini sevgi ve şefkat almaya ve vermeye haklı görmek) ve karşı aktarım ile duygulanımda nitelik ve nicelik değiştirirler.

İnsanlar arası karşılıklı güven (gerçeklik testi), iç boşaltma ve karşılıklı etkileşim ile davranışlarını değiştirir ve düzeltirler.

Bu bileşenler sayesinde terapi süreci terapötik etki sağlar. Sonuçta hedef binlerce yıllık felsefi temeldir; KENDİNİ TANI, DİĞER İNSANLARI SEV, İYİ VE GÜZEL İŞLER YAP.

400'ün üzerinde psikoterapi yaklaşımı olmakla birlikte ortak kanı ve bizim de inancımız terapiyi KİMİN, NASIL ve KİME yaptığı faktörünün önemidir.