Terapide Zor Çiftler

Kişilere karşı tavır ve davranışları, terapi ve normal hayatlarında dengesizdir. İstismar ve kendine zarar verme yaklaşımlarında bulunabilir veya bulunmuşlardır.

- Geçmişlerinde ebeveyn kaybı, ihmal, taciz gibi şiddetli psikolojik travma izleri vardır.

- Depresyon, psikoz, kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıklar bulunabilir.

- Çoğu zaman bireyler, çocuklukta yaşadığı ailesindeki patolojik ilişki kalıplarını erişkin dönemdeki ilişkilerinde kullanmaktadır. Yeni bir ilişki ile eski alışkanlıkları kırmak yerine, yeniyi eski kalıplara çekerler.

- Bu çiftlerde bilinçaltlarında kendi sorunlarını, ruhsal sıkıntılarını çözme hakkına ve umuduna sahip olmadıkları inancı yatar.

- Disfonksiyonel aile ortamında büyüyen çocuklar anne-babalarının uyumsuzluğu ve aile ortamındaki huzursuzluktan kendilerini de sorumlu tutmaktadır. Bu suçluluk duyguları kendileri gibi kırılgan bir eş seçtiklerinde daha da pekişir.

- Bilinçaltı suçluluk duygularına sahip eşler evlilik veya ilişkileri kendi ebeveyn veya kardeşlerininkinden daha iyi olduğunda bunun suçluluğunu hissederek ilişkilerini baltalarlar.

- Zor çiftler suçlamaya çok duyarlıdır, kolayca suçlanır ve bunu kolayca geri yansıtabilirler.

- Birçok çift kendi ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanır. Bu da iletişim eksikliği ve nihayetinde mutsuzluğa neden olur.

- Birçok çift ihtiyaçlarını belirtip, elde ettiğinde çok fazla istediği ve açgözlü olduğu duygusuna kapılarak suçluluk hissetmektedir.