Psikiyatrik Ölçekler

Psikiyatride tanı müspet bulgulardan ziyade öznel belirtilere dayandığı için doğru teşhis ve değerlendirme çeşitli zorluklar getirmektedir.

Tanının güvenirlik ve geçerliliği için ortak değerlendirme araçları belirlenmiştir. Bu değerlendirme araçları psikopatolojinin derecesini ve işleyişini ortaya koyan özel ölçekler ve psikopatolojiyi bir bütünlük içinde ele alıp, tanıya götüren yapılandırılmış görüşmelerdir.

Özel ölçekler standardize edilmiş olup, bireysel hataları minimize etmek için büyük ölçüde nesnellik kazanmışlardır. Değişken hatalarına karşı güvenilirlik ve amaca uygunluk açısından geçerlilikleri olması gerekmektedir.

Psikiyatrik ölçekler uygun tanı, tanıya uygun tedavi, bulguları doğru ve ortak biçimde yorumlamak, eşlik eden psikopatoloji ve yardımcı faktörler üzerinde uluslararası fikir birliğini sağlamaktadır. Psikiyatrik ölçekler standardizasyon getirirken zaman tasarrufu açısından da faydalı olmaktadır. Ölçeklerin kullanımında kültüre özgü özelliklere dikkat edilmesi ve bazı uyarlamalar yapılması önemlidir.

Psikiyatride tanısal sınıflama açısından kullanılan değerlendirme arzuları şunlardır;

1-DSM-IV Eksen Bozuklukları için Klinik Görüşme

2-Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi (CIDI)

3-Duygudurum Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi

4-Belirti Tarama Listesi-90 (SCL-90-R)

Belirti şiddeti değerlendirme araçları hemen hemen her ruhsal bozukluk için ayrı ayrı yapılabilir. Bunlar;

1-Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS)

2-Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS)

3-Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği ( BPRS)

4-Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS)

5-Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği

6-Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D)

7-Beck Depresyon Envanteri

8-Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği

9-Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

10-Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği

11-Yaşlılar için Depresyon Ölçeği

12-Cornell Demansta Depresyon Ölçeği

13-Young Mani Derecelendirme Ölçeği

14-Bech-Rafaelson Mani Ölçeği

15-Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu

16-Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

17-Panik Agorafobi Ölçeği

18-Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi

19-Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

20-Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (CAPS)

21-Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

22-Dissosiyasyon Ölçeği

23-Standartize Mini Mental Test

24-Alzheimer Değerlendirme Ölçeği

25-Deliryum Derecelendirme Ölçeği

26-Michigan Alkolizm Tarama Testi

27-Premenstrüel Değerlendirme Formu

28-Yeme Tutumu Testi

29-Arizona Cinsel Yaşantı Ölçeği

30-Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği

Biz de Antalya Psikiyatri, Psikoterapi ve Danışma Merkezi olarak tanı ve tedavinin takibinde size ve probleminize uygun test ve ölçekleri Psikiyatrist ve psikolog gözetiminde uygulayarak bilimsel ve etik çerçevede hizmet vermekteyiz.

Birçok bilimsel araştırma ruhsal ve psikiyatrik bozukluğu olanlarda sıklıkla fiziksel hastalıkların da bulunduğunu göstermektedir. DSM tanı sistemiyle ruhsal bozukluğun tanısı konurken, altta yatan ve hastanın bulgularıyla ilgili olabilecek fiziksel bozukluğun ekarte edilmesi hedeflenmektedir.

Özellikle geriatrik ve demans hastalarında bireye özgü kan tetkiklerinin ve radyolojik incelemelerin yapılması ve tam bir dahili fizik muayenenin önemi büyüktür. Alkol ve madde bağımlılarının tedavisinde karaciğer ve böbrek hasarı dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Ruhsal hastalıkları tetikleyebilen veya tek başına psikopatolojik bulgulara yol açabilen tiroid bezi bozuklukları (hipotiroidizm, zehirli guatr gibi), Addison, Cushing hastalığı ve Feokromastom gibi adrenal kaynaklı endokrin hastalıklar, merkezi sinir sistemini etkileyen Wilson hastalığı, sifiliz, lupus gibi sistemik hastalıklar, Ebstein-Barr, influenza, hepatit gibi birçok üral hastalıklar mutlaka göz önüne alınmalıdır.

İlaç tedavilerinin etki ve yan etki takibi yapılmalıdır. Özellikle lityum ve karbamazepin gibi ilaçların kan plazma seviyeleri ve yakın takibi çok önemlidir.

Kliniğimiz bünyesinde iç hastalıkları (dahiliye) muayene ve kontrolleri de tarafımızdan verilmektedir. Psikiyatri, dahiliye, psikolog ve danışman kadromuzla bütünlük içinde tüm ruhsal problemleriniz için gerek tıbbi tedavi, gerek psikoterapi-hipnoterapi, gerekse danışmanlık bazında hizmetinizdeyiz.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp