Test - F

1- İyi organize edilmiş, disiplinli bir çevreyi tercih ederim.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

2- Sistematik sayısal ve sözel aktiviteleri tercih ederim.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

3- Uyum gerektiren ikincil işleri severim.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

4- İyi düzenlenmiş görevlerde başarılı olurum.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

5- İnsanlarla ilişki kurmayı gerektiren çok yönlü ve belirsiz durumlardan kaçınırım.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

6- İtaatkâr, ılımlı, düzenli ve pratik biriyim.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

7- Bir şeyi güç ve değerle tanımlarım.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

8- Birini statüyle tanımlarım.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

9- Birini maddi zenginlikleriyle tanımlarım.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış

10- Fiziksel kabiliyet gerektiren muğlâk durumlardan kaçınırım.

Kesinlikle doğru / Doğru / Bir fikrim yok / Yanlış / Kesinlikle Yanlış