ANTALYA PSİKİYATRİ PSİKOTERAPİ VE DANIŞMA MERKEZİ

Psikiyatrik uygulamalarda psikoterapi ve ilaç tedavileri birlikte veya tek başlarına kullanılabilmektedir. Antalya psikiyatri merkezi olarak size en uygun tedavi yöntemini etik ve bilimsel çerçevede taahhüt ediyoruz.

Psikiyatri tedavilerinde, psikoterapi birçok psikolojik ve ruhsal sorunun altta yatan kaynağına yönelik en etkili tedavi yöntemidir.

Psikoterapi uygulamalarında danışanlarımızdan gelen hızlı sonuç alma isteğini karşılayan ve terapiyi erken terk etme oranını düşüren sistemin, yoğunlaştırılmış hücum terapisi olduğunu düşünüyoruz.

Psikoterapi kültürü ülkemizde yeni gelişmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu sorun ve süreç yirminci yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Terapiste başvuran bireyin bilinçli, önbilgileri hazır ve hedefini belirlemiş olarak gelmesi sorunun çözümünde ilk basamaktır.

Danışan, psikoterapi sürecinin uzun vadeli, yorucu ve emek gerektiren bir çalışma olduğunu bilmelidir. Psikoterapinin başarısı için danışan da, terapiste yardımcı ve destek olmak durumundadır. Terapi yolculuğundaki engeller, sabır ve karşılıklı çalışma ile aşılacaktır. Terapide süreklilik iyi sonuç almak için gereklidir.

AntalyaPsikiyatri, Psikoterapi ve Danışma Merkezi olarak kliniğimizde on gün süreli ortalama yirmi seanstan oluşan, yoğunlaştırılmış hücum terapisini uygulamakta ve önermekteyiz. Bu programın içinde ayrıntılı bir yaşam öyküsü alımı, formülasyon oluşturma, psikolojik eğitim, tedavi stratejilerinin danışana öğretilmesi ve uygulamaları bulunur.

Hücum terapisinin ardından klinik tablonun şiddet derecesine göre ve iyileşme kriterlerinin takibiyle, haftalık görüşme sayısı planlanır. Bu görüşmeler, bireysel psikoterapi (bütüncül psikoterapi, davranışçı psikoterapi, bilişsel psikoterapi, psikodinamik psikoterapi, varoluşçu terapi, danışan merkezli terapi) ya da grup terapileri olarak yürütülebilir.

Psikoterapinin karşılıklı konuşma, basit bir telkin, basit bir nasihat ya da ''kafana takma'' tarzında bir yaklaşım olmadığı bilinmelidir. Klinik tabloya göre değişmekle birlikte hedefimiz, üç ila altı ay arasında hastalığı veyaruhsal sorunu ortadan kaldırmaktır. İki yıllık bir süreçte pekiştirme anlamında iletişimde olmak, nüksleri önlemek yönünden önemlidir.

Antalya psikiyatrist,psikolog ve danışman kadromuzla gerçek sağlıklılığın öncelikle sağlıklı bir ruh haline sahip olmaktan kaynaklandığına inanıyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için her türlü ruhsal ve psikolojik hastalık ve sorununuzda teşhis, tedavi, terapi ve danışma hizmetleriyle yanınızdayız.

Psikiyatri Uzmanı Dr.Emine Filiz Uluhan

Antalya Psikiyatri ve Antalya Psikoterapi Merkezi