GRUP TERAPİSİ

Grup terapisi nedir? Grup terapisi nasıl yapılır? Grup terapisi ne işe yarar? Grup terapisine kimler katılabilir? gibi sorularınızın yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ekonomik ve oldukça etkili bir psikoterapi yöntemi olan grup terapilerini, Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak öneriyor ve uyguluyoruz.

*Grup terapileri 3-5 kişilik küçük gruplarla yapılabildiği gibi, 10-20 kişiden oluşan büyük gruplar da mümkündür.

*Grup terapilerinde bir veya iki terapist bulunur.

*Bireysel terapiye devam eden bir danışanın aynı anda grup terapisine de katılması sinerji yaratarak tedaviyi güçlendirebilmektedir.

*Irvin Yalom, grup terapisine katılmasında sakınca olmayan her danışanın gruba yönlendirilmesinden yanadır.

*Hipokondriyak, akut psikozda olan, paranoid kişilik bozukluğu bulunan, sosyopat, dürtüsel davranan kişiler grup terapisine alınmazlar. Panik atak hastaları ve narsisistik kişilik bozukluğu bulunanlarda da dikkat edilir.

*Grup terapilerinde genellikle haftada bir, ardışık iki seans (90-120 dakika)’lık oturumlar yapılır.

*Sizin yaşadıklarınızı başka birilerinin de yaşadığını öğrenmenizin verdiği rahatlık hissi grup terapilerinin püf noktalarındandır.

*Gruplar üçe ayrılır: a)Kapalı gruplarda ilk başta oluşan gruba daha sonra yeni bir danışan kabul edilmez. Güven ortamının gelişmesi ve sürekli değişen rol çatışmalarının önlenmesi gibi olumlu yönleri vardır. b)Açık gruplar, bir hasta ya da danışanın bireysel ya da uygun bir gruba katılıncaya kadar psikoterapiden yoksun kalmaması için yönlendirildiği, dışarıdan gelecek herkese açık gruplardır. c)Psikoeğitim grupları ise benzer sorunlara sahip grup üyelerinin, deneyimlerini paylaşıp, fikir alışverişinde bulundukları, iyi yapılandırılmış gruplardır. Üyeler birbirini motive ederek ciddi kazanımlar sağlarlar.

*Gruba katılmadan önce psikolojik testlerin yapılması, kişilik özelliklerinin saptanması, psikoterapistin danışan ile görüşerek gruba uygunluğunu saptaması gerekir.

*Grup terapisinde danışanlar grup desteği ile sosyal çekincelerini atar ve sosyal beceriler kazanırlar, sadece terapistten değil grup üyelerinden de geri bildirimler alarak yüzleşme imkanı bulurlar (özellikle pozitif geri bildirimler bireyi cesaretlendirir, motive eder), grubun güvenli ortamında gerçek hayat provaları daha kolay yapılır, bireysel farkındalık daha kolay elde edilir.

*Grup terapilerinde bireyler arasında çatışma yaşanması, grupta konuşulan her şeyin herkesin ilgisini aynı oranda çekmemesi, grup üyelerinin kendi aralarında gruplaşmaya gidebilmeleri, her danışanın her seansta söz hakkı elde edememesi gibi dezavantajlar görülebilir.

*Grup terapilerinde başta psikodinamik, bilişsel davranışçı, hümanist, Gestalt terapi olmak üzere farklı psikoterapi ekolleri kullanılabilir.

*Ruh sağlığınızı korumak, duygularınızı ifade etmek, sosyalleşmek, birçok psikolojik sorununuzun üstesinden gelmek için grup terapilerinden yararlanabilirsiniz.